Podpora přirozeným porodům

Podpora porodům

Pár měsíců po mém prvním porodu se mi vracela myšlenka podpořit ženy v přirozené cestě k porodu prostřednictvím mých obrazů. Má dcera je mi velkou inspirací návratu k přirozenosti. Náš krásný porod je mi stále zdrojem síly a uvědomění. Přirozený porod podle mne znamená hlavně to, že do něj není zasahováno, žena se cítí bezpečně a není s ní manipulováno. Setkávám se s zkušenostmi žen, které potvrzují, že doktoři umí řešit problémy, ale je pro ně obtížné prostě čekat a nechat porod přirozeně plynout.. Samozřejmě, pokud je reálně ohrožen život ženy nebo dítěte, díkybohu za doktory. Naštěstí, komplikace v drtivé vštčině nepřichází z minutu na minutu jako ve filmech a zkušená PA je dokáže indikovat včas. 

Síla ženy po porodu

Kód směřující z nitra. Harmonie i Potvora..
Za sebe mohu říci, že jsem cítila jako zásadní, aby porod proběhl tak, jak to budu cítit. Potřebovala jsem bezpečné prostředí a vědomí, že mne nikdo nebude nepříjemně ovlivňovat a podsouvat mi postupy, které se mi příčí. Podle tohoto pocitu jsem vše zařídila. A stálo to za to. To, jak porod proběhl je mi stále zdrojem Síly, respektive už vím, jak se ke své vlastní Síle dostat. Věřím, že to podobně cítí i další ženy.

Harmonie vztahu

Květina která je živa z komunikace, přijetí partnera, soužití..
Pro dítě je důležité kam se rodí a (cítím) že si vybírá přesně takové rodiče a prostředí, jaké pro svůj vývoj potřebuje. Partnerství a harmonie mezi rodiči je pro každou bytost zásadní. Jako pevnost hnízda, ze kterého pak vylétá do světa.

Čtyři části ženy
Přirozený porod = návod Prožitkem jak zvládnout bestii v sobě
Žena jako milenka, matka, čarodějnice a moudrá voda (stařena) – vzduch, země, oheň, voda. Cykličnost, spojení s přírodou, univerzální návod…
aneb jádro pudla.
Porod je pro mne cestou jak se vyrovnat sama se sebou, se vším co ve mně je; černé, bílé, silné i slabé. Dokud nebudeme přijímat sebe, nebudeme plně přijímat ani ostatní.. těžko budeme šťastní a stejně tak lidé kolem nás. Vyrovnáme- li se sami se sebou, přijmeme snáze i ostatní a můžeme společně tvořit .. cokoliv, v čem nám bude dobře.

Pochopení – setkání se světlem

Září tam, kde je potřeba něco změnit. Nevyvyšovat se, jen přijmout, poslouchat, dívat se.. Změna se odehrává vevnitř.
Kód pomáhá změnit nepotřebné (již nesloužící) myšlenky uvnitř a otevřít se vyšším vibracím.

 Láska, která září jako pochodeň – žlutá, na křídlech anděla – červená. Modré květy radosti ji provází, má zdravý, živý základ- zelená. Odhání šedé stíny pochybností.

Nyní si obrazy hledají své nové místo. U mně už být nemají, chtějí do světa, k lidem, plnit své poslání. Poprvé budou veřejně vystaveny na mé výstavě Ohýbání reality v Brně-Líšni po celý únor 2020.